Tuesday, June 25, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เยือนชุมชน คนทำเทียน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

ประกวดภาพถ่าย, อุบลราชธานี, เทียนพรรษา, คนทำเทียน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เยือนชุมชน คนทำเทียน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ประเภทการประกวด : 
 1. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์
 2. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทแกะสลัก
ระยะเวลาการส่งภาพ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.

ตัดสินการประกวด : 15 กรกฎาคม 2556 10.00-12.00น. ที่สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี

การประกาศผล :  17 กรกฎาคม 2556 (เวลาตามพิธีเปิดงานถนนสายเทียนของเทศบาล) ณ ศาลหลักเมือง

จัดแสดงภาพ : 17 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2556 ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง

รางวัล :   
   1. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์
       1.1 รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
       1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล        8,000  บาท
       1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล        7,000  บาท                          

   2. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทแกะสลัก
       2.1 รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล  10,000  บาท
       2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล          8,000  บาท
       2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล          7,000  บาท
หลักเกณฑ์การส่งภาพ : 
 1. รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทางหน้า Page ของกิจกรรม ปิดรับสมัคร วันที่ 12 ก.ค. เวลา 23.59น. 
 2. รายงานตัวและสมัครด้วยตัวเอง ในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ วัดพระฐาตุหนองบัว วันที่ 13 ก.ค. เวลา 8.00น. ปิดรับสมัคร 10.00น.
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ ป้ายผู้เข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน และต้องแขวนป้ายไว้ตลอดการแข่งขัน หรือ ในระหว่างถ่ายภาพ ตามคุ้มวัด เพื่อความเอื้อเฟื้อในการถ่ายภาพจากคุ้มวัด และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแข่งขัน
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องถ่ายภาพ การทำต้นเทียน ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เริ่มจาก 13 ก.ค. เวลา 10.00น. จนถึง 14 ก.ค. เวลา 12.00น. โดยพิจารณาจาก เวลาของไฟล์ภาพ โดยต้องตั้งเวลาในกล้อง ให้ตรงกับเวลาของทีมงาน ก่อนการแข่งขัน
 5. ต้องใช้กล้อง ดิจิตอล ยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้โดยไม่จำกัด เทคนิคในการถ่าย โดยไม่อนุญาตให้ ปรับแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ แม้แต่การหมุนภาพ แต่สามารถใช้การปรับแต่ง ที่มีในกล้องได้ โดยต้องส่งภาพ เป็นไฟล์ JPG ขนาดสูงสุดที่กล้องทำได้ และไม่ต่ำกว่า 8ล้านจุด
 6. ใช้ Memory Card แบบ CF หรือ SD หรือ Memory Stick หากนอกเหนือจากนี้ ต้องนำเครื่องอ่าน Memory เพื่อเชื่อมโยงส่งไฟล์ภาพด้วย USB มาเอง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณี ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ภาพ ออกจาก Memory Card ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. เกณฑ์การตัดสิน จากความคิดสร้างสรรค์มุมมองและการสื่อความหมาย 100 คะแนน, สีแสงและเงา 100 คะแนน, องค์ประกอบของภาพและความสมบูรณ์โดยรวม 100 คะแนน ภาพที่มีคะแนนเท่ากัน กรรมการจะนำมาพิจารณา โหวดโดยการยกมือ ให้ใครอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. ภาพที่ถ่าย ต้องไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร อบายมุข หรือ ความรุนแรง และ ไม่แสดงออกในด้านลบ หรือมุมมองอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการตีความไปในทางด้านไม่ดี ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา
 9. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์ ไม่เกิน ท่านละ 3 ภาพ , ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียนประเภทแกะสลักไม่เกิน ท่านละ 3 ภาพ
วิธีการส่งภาพ : ส่งภาพด้วยตัวเองในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00น. ณ ที่ทำการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน อุบลราชธานี 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-243770, 045-250714
 
***โดยต้องเลือกหมายเลขภาพจากหลังกล้อง ไม่อนุญาต ให้เปิดไฟล์ภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทีมงาน เพื่อเลือกภาพ และหากนำภาพ ไปเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ต้องระวัง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปแก้ไข ไฟล์ภาพ เช่น ไปหมุนไฟล์ จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ อาจทำการแก้ไขไฟล์ภาพ เมื่อตรวจสอบไฟล์ภาพ จะพบว่า ผิดกติกาทันที

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Saturday, June 22, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รัก (ษ์) วิชิต"

ประกวดภาพถ่าย, 2556, ภูเก็ต

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รัก (ษ์) วิชิต"

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ประเภทการประกวด : 
 1. วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
 2. แหล่งท่องเที่ยว 
ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2556 ในวันเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันเวลาที่ประทับตราเป็นเกณฑ์

การประกาศผล : เทศบาลตำบลวิชิต จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 6 สิงหาคม 2556  โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตและที่เว็บไซต์ www.phuket-vichit.go.th

รางวัล :  
 • รางวัลยอดเยี่ยม :   รับโล่รางวัล ใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล   8,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ  :   รับโล่รางวัล  ใบประกาศ  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 :  รับโล่รางวัล  ใบประกาศ  พร้อมเงินรางวัล  3,500 บาท
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 :  รับโล่รางวัล  ใบประกาศ  พร้อมเงินรางวัล  2, 000 บาท
 • รางวัลชมเชย  3  รางวัล : รับใบประกาศ  พร้อมเงินรางวัล  รางวัลๆ ละ 1, 000 บาท
หลักเกณฑ์การส่งภาพ : 
 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 6 ภาพ (3  ภาพต่อ 1 ประเภท)
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับตกแต่งได้ตามสมควร เช่น ความคมชัด สีสัน ความสว่าง โดยไม่บิดเบือนเนื้อหาความเป็นจริง
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตตำบลวิชิต
 5. ระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส (ถ้ามี) ของผู้ถ่าย ชื่อภาพ ประเภท สถานที่ ชื่อไฟล์ข้อมูล โดยบันทึกลงแผ่นซีดีเท่านั้น ไฟล์ต้นฉบับที่บันทึกเป็น JPEG File   โดยมีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 6. ส่งซีดีพร้อมใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน และนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ผลงาน
 7. ขอรับใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์  
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายระหว่างวันที่  1 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2556  ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น  และต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ  หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน  หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำความผิดเงื่อนไขดังกล่าว  ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล  และการเข้าประกวดในปีต่อไป
 9. ไฟล์ต้นฉบับ  ที่ส่งเข้าประกวด  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลวิชิต  ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน          
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  ยินยอมให้เทศบาลตำบลวิชิต  สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลวิชิต และที่ทางเทศบาลตำบลวิชิตเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 11. คณะกรรมการตัดสิน  มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน  โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย  จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 13. พนักงาน  ลูกจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
วิธีการส่งภาพ : Download ใบสมัครได้ที่ : ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รัก (ษ์) วิชิต"
 1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ :  งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
 2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง  สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  83000
เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Saturday, June 15, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์"

ประกวดภาพถ่าย, 2556

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์"

แนวคิด : กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งภาพถ่ายโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จำนวน 138 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมบรรยายความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 150,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2556 ในวันเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันเวลาที่ประทับตราเป็นเกณฑ์

การตัดสิน : ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2556
การประกาศผล : แจ้งผลการตัดสินทางสื่อมวลชนหลังจากการพิจารณาตัดสินภาพถ่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
การมอบรางวัล : กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งเจ้าของผลงานที่ไดรับรางวัลที่ชนะการประกวด เข้ารับรางวัลในเวลาอันสมควร 

รางวัล : 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
หลักเกณฑ์การส่งภาพ :
 1. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด – ภาพถ่ายจากกลองดิจิตอล หรือฟิล์ม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องถ่ายภาพโฮมสเตย์ในประเทศไทย ในจำนวน 138 แห่งที่ไดรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องตั้งชื่อภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจหรือความประทับใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด ชื่อของภาพไม่มีผลต่อการตัดสิน
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ทางกรมการท่องเที่ยวกำหนดติดไว้ที่ด้านหลังของภาพ ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก และ Email address ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถายภาพ
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดดวยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผูอื่นส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิมยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาดของภาพด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 24 นิ้ว อีกด้านหนึ่งไมต่ำกว่า 8 นิ้ว
 9. ภาพทั้งสองประเภท ให้ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์ม ให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซลเช่นกัน โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผนซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผนซีดี
 10. คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไมว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ไม่วากรณีใดๆ
 12. การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ไมเกิน 4 ภาพ และต้องไมเป็นมุมภาพที่ซ้ำกัน และติดกรอบวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด 20x28 นิ้ว
 13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะไดรับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 15. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม
วิธีการส่งภาพ : Dowload ใบสมัครได้ที่ : กรมการท่องเที่ยว
ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า : ประกวดภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทย
ส่งมาที่ กรมการทองเที่ยว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถายโฮมสเตย์ไทย)
          
เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Thursday, June 13, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันกิจกรรม ประเพณีไทย"

ประกวดภาพถ่าย, 2556, สีสัน, กิจกรรม, ประเพณีไทย

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันกิจกรรม ประเพณีไทย"

แนวคิด : ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความงดงาม บรรยากาศความสนุกสนาน และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของงานกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีของประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2556

ตัดสินภาพ : วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : ณ อาคารสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัล : 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : กล้อง Canon EOS 600D
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล :iPad Mini 16 GB wifi
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล :ของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
หลักเกณฑ์การส่งภาพ :
 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากฟิล์ม
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อิสระ สามารถปรับสี ตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคตามที่ผู้ถ่ายเห็นสมควร เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติ
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องคุณสมบัติดังนี้ 
  • ความละเอยีดของภาพไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล ขยายเป็นภาพสี โดยมีขนาด 8 x 12 นิ้ว เท่านั้น
  • ขยายเป็นภาพสี ขนาด 8 x 12 นิ้ว เท่านั้น
  • ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีขาว หรือบอร์ดพลาสติกสีขาว โดยมีที่ว่างจากขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังระบุ ชื่อภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ สถานที่บันทึกภาพ ให้ครบถ้วนวมบูรณ์ 
  • ส่งภาพพร้อมไฟล์ .tiff หรือ .jpeg ที่มีคุณ Resolution ไม่ตำกว่า 300 dpi โดยบันทึกลงแผ่น CD
    4.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
    5.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทนและห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
    6.  ภาพที่ส่งประกวดจะต้องถ่ายระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2556
    7.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการปวะกวดใดๆมาก่อน
    8.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถนำไปจัดพิมพ์หรือเผยแพร่จัดแสดงนิทรรศการหรืออื่นใดได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
    9. คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุธรณ์มิได้
    10 . ผู้ส่งภาดเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน และให้คะแนน
 1. สวยด้วยแสง : บรรยากาศแวดล้อมมีความเหมาะสม และแสดงออกซึ่งความงดงามของกิจกรรมประเพณีต่างๆ
 2. แรงด้วยสี : อารมณ์และสีสันของภาพ ที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นแรงบันดาลใจทางบวก
 3. ดีด้วยองค์ประกอบ : ครบถ้วนด้านองค์ประกอบภาพตามหลักวิจิตรศิลป์
 4. ตอบโจทย์ได้ : สอดคล้อง และถูกต้องตามหัวข้อการประกวด "สีสันกิจกรรม ประเพณีไทย"
 5. ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวได้ : สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรม
วิธีการส่งภาพ : ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพ "สีสันกิจกรรม ประเพณีไทย"
ส่งมาที่ บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จำกัด เลขที่ 80/21 ซอยทุ่งมังกร 15 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานข้อมูลกิจกรรม กองส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม
                               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 0-2250-5500 ต่อ 3485-9 ในวันและ
                               เวลาราชการ
                   
เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Tuesday, June 11, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันใหม่ในสองแคว"

ประกวดภาพถ่าย, 2556, สองแคว, พิษณุโลก, สีสัน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันใหม่ในสองแคว"

รายละเอียดเบื้องต้น
1. ส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกและอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สีสันใหม่ในสองแคว”
2. คัดเลือกผู้เข้ารอบจานวน 15 คน โดยศิลปินแห่งชาติ เพื่อร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพกับศิลปินภาพถ่ายฝีมือระดับโลก อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่าย) และอาจารย์วรรณี ชัชวาลทิพากร (ช่างภาพอิสระ และช่างภาพในสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี)
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 15 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศิลปินแห่งชาติ จำนวน 3 คืน 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม)
4. นำภาพระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพกับศิลปินแห่งชาติคนละ 2 ภาพ ส่งเข้าประกวดภาพถ่ายรอบสุดท้าย
5. ตัดสินผลงานสุดยอดภาพถ่ายรอบสุดท้าย จานวน 5 รางวัล
6. ผู้ที่ได้รางวัลและผู้ที่เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย จะได้โล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะได้ร่วมแสดงผลงานภาพถ่ายร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ในงานนิทรรศการสีสันใหม่ในสองแคว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก


 วัตถุประสงค์
    - เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกในมุมมองที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

    - เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

    - มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้าเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพกับศิลปินแห่งชาติ

ประกาศผลการตัดสินรอบแรก : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ : วันที่ 9 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 

ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 

แสดงผลงานและมอบรางวัล : วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รางวัล : 
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากสมาคมภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง จำนวน 2 รางวัล : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากสมาคมภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สอง จำนวน 2 รางวัล : เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากสมาคมภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่สาม จำนวน 10 รางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากสมาคมภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักเกณฑ์การส่งภาพ :

1. ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพถ่าย ดังนี้
    - ส่งภาพสี จะต้องเป็นภาพสี อัดขนาด 12x18 นิ้ว เท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็ง สีขาว/เทา/ดำ เว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว
    - ส่ง File ภาพ ในรูปแบบ CD
    - ส่งแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด (มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์)

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล โดยตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงและต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวดโดย Download แบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.th พร้อมกับระบุชื่อภาพ ประเภท ชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ ติดด้านหลังภาพ (ตัวบรรจง)

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อหนึ่งท่าน

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
    - คณะผู้จัดงาน ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
    - คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนาไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทสาหรับการศึกษาเพื่อสาธารณะชนที่ไม่แสวงหากาไร
    - ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถือกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
    - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 

วิธีการส่งภาพ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สีสันใหม่ในสองแคว"

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายทางไปรษณีย์ โดยเลือกส่ง 1 ช่องทาง ต่อไปนี้
    
    1. ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

    2. ถึง อาจารย์พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

*** ทั้งนี้ ส่งภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จะพิจารณาวันที่ส่งประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
                   
เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Saturday, June 8, 2013

Photo Tips : ตอนที่ 3 อยากให้สวยทั้งท้องฟ้าและพื้นดินต้องทำอย่างไร

ประกวดภาพถ่าย, ประกวดภาพถ่าย 2556, เทคนิคการถ่ายภาพ

เคยมั้ยครับเวลาถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกแล้วภาพออกมาเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

1. ท้องฟ้าสวยมั่กๆ แต่ไม่เห็นรายละเอียดอะไรบนพื้นดินเลย มีแต่เงาดำๆ
2. เห็นรายละเอียดบนพื้นดินทุกเม็ด แต่สีของท้องฟ้าที่อยากได้กลับไม่ปรากฏในภาพเลย

ถ้าภาพของคุณเคยเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับ มือใหม่เป็นกันทุกคน บางที มือกลางหรือมือเก่าบางคนยังเป็นอยู่เลยครับ ฮ่าๆ

สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าความเปรียบต่างหรือคอนทราสต์ของท้องฟ้ากับพื้นดินในเวลานั้นมันต่างกันมาก มากจนกล้องคู่ใจของเราๆท่านๆทำงานกันไม่ถูก ว่าจะเลือกเอารายละเอียดส่วนไหนดี อยากได้ท้องฟ้าตระการตา ก็ต้องเสียรายละเอียดส่วนพื้นดิน อยากได้ความสวยงามของพื้นดิน มันก็มาพร้อมกับความสว่างขาวโพลนของท้องฟ้า...

วิธีแก้นั้นมีอยู่หลายวิธีครับ
1. ไม่ต้องพึ่งโปรแกรม ใช้ ND ฟิลเตอร์ครึ่งซีก : วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากถ่ายมันด้วยฝีมือตัวเอง อยากพึ่งพาโปรแกรมแต่งรูปให้น้อยที่สุด

2. ถ่ายโดนเน้นรายละเอียดที่พื้นดินเป็นหลัก : แล้วมาแต่งในโปรแกรมโดยดึงท้องฟ้าให้มืดลง วิธีนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลามานั่งเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้ยุ่งยาก

3. ถ่ายมาอย่างน้อยสุด 2 รูป : รูปหนึ่งเพื่อท้องฟ้า รูปสองเพื่อพื้นดินแล้วเอามารวมกันในโปรแกรมโฟโต้ช็อบ วิธีนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะคล้ายกับวิธีที่ 2 แต่รายละเอียดภาพจะดีกว่า

4. ทำเป็นภาพแนว HDR ซะเลย : HDR นั้นย่อมาจากคำเต็มๆว่า High Dynamic Range แปลตามที่ผมเข้าใจก็คือ ภาพที่มีช่วงแสงที่กว้างมากเป็นพิเศษ กว้างมากเป็นพิเศษในที่นี้หมายถึง กว้างมากพอที่จะ
แสดงรายละเอียดทั้งภาพ ผมว่าภาพแนว HDR เป็นภาพที่มีพลังครับ ผมเคยตกหลุมรักภาพแนวนี้อยู่ช่วงยาวๆช่วงหนึ่งเลยทีเดียว ไว้ในบทความหน้าๆจะมาแบ่งปันวิธีถ่ายภาพ และแต่งภาพแนวนี้กันเด้อ

วิธีที่จะแนะนำสำหรับช่างภาพมือใหม่คือวิธีที่ 2 กับ 3 โดย 2 วิธีนี้จะคล้ายกันถ้าทำวิธีนึงเป็น อีกวิธีก็ไม่อยากครับ ทีนี้เรามาพูดถึงการตั้งค่ากล้องกันซักหน่อยดีกว่า

สำหรับมือใหม่ ผมแนะนำให้ตั้งค่าตามนี้นะจ๊ะ
0. ใช้ขาตั้งกล้อง
0.5 เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ภาพ เป็นโหมด Raw 
1. WB : Daylight ถ้าใครยังใช้ Auto อยู่เปลี่ยนเถอะครับ เกียร์กระปุกมันกว่าเยอะ คริคริ ; ))
2. เปลี่ยนโหมดเป็นแมนวล...โฟกัสตามบทความตอนที่ 2
3. รูรับแสง : f/11
3.5 ความเร็วชัตเตอร์ : ใช้ 2 ค่า ถ่าย 2 รูป สำหรับท้องฟ้าและพื้นดิน อันนี้ลองปรับดูครับ แล้วแต่สภาพแสงตอนนั้น 
4. ISO : 100
5. ตั้งเวลาถ่ายภาพ
6. รออะไรหละครับ ถ่ายเลย
7. ถ้ายังไม่พอใจถ่ายใหม่ครับ ^^

พอถ่ายจนได้ 1 รูปที่พอใจว่าจะกู้ท้องฟ้ากลับมาได้ไม่ยาก หรือ 2 รูปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้ว ก็ไปถ่ายอย่างอื่น เสร็จแล้วกลับบ้าน แล้วค่อยมาจัดการทวงคืนท้องฟ้าหรือรวมภาพสองภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งวิธีการกู้คืนท้องฟ้าและฟิวชั่นภาพแบบง่ายๆ ผมจะอธิบายในบทความต่อไปครับ ^^ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อ่านบทความทุกคนนะคร้าบ

ประกวดภาพถ่าย, ประกวดภาพถ่าย 2556, เทคนิคการถ่ายภาพ


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขกับชลประทาน"

ประกวดภาพถ่าย 2556, ชลประทาน, ความสุข


ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขกับชลประทาน"

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2556 

ประกาศผลการตัดสิน : ภายในเดือน กันยายน 2556

ประเภทการประกวด : 

1. ระดับประเทศ : ประเภทบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา

2. ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) : ประเภทข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

3. รางวัลผลงานภาพถ่ายระดับจังหวัดยอดเยี่ยม : คัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 5 ชุด ส่งเข้าตัดสินเพื่อรับรางวัลระดับจังหวัดยอดเยี่ยม 1 รางวัล

รางวัล :  เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท 

*** รายละเอียดแต่ละรางวัลยังไม่มีข้อมูลครับ ^^

หลักเกณฑ์การส่งภาพ : รอข้อมูลอยู่คร้าบ

วิธีการส่งภาพ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขกับชลประทาน"

ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร : 02-241-0965 และ 02-243-6974

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Friday, June 7, 2013

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ประกวดภาพถ่าย, 2556, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, MFU, Photocontest 2013
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2556 

ประเภทการประกวด : 

1. ภาพถ่ายผ่านเลนส์ : โดยต้องส่งภาพถ่าย ด้วยกระดาษอัดภาพแบบเต็มไฟล์  8x12 นิ้ว เข้าประกวด และน าส่งไฟล์ภาพนั้นในรูปแบบไฟล์ ดิจิตอลเท่านั้นไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ ากว่า 1600 pixels ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff  

2)  ภาพถ่ายผ่านมือถือ : โดยสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Facebook Fanpage :  MFU Photocontest 2013 เพื่อน ามาตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนโดยการโหวตต่อไป

รางวัล :  

ประเภทภาพถ่ายผ่านเลนส์ :

1. ภาพถ่ายแนว landscape 
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล   20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
2. ภาพถ่ายแนว lifestyle
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล   20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

ประเภทภาพถ่ายผ่านมือถือ :

1. ภาพถ่ายแนว landscape
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 1 เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 2 เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
2. ภาพถ่ายแนว lifestyle
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 1 เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

หลักเกณฑ์การส่งภาพ :

1. ภาพส่งประกวดต้องถ่ายภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

2. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้อัดภาพด้วยกระดาษอัดภาพ แบบเต็มไฟล์ ขนาด 8 x 12 นิ้ว และนำส่งไฟล์ภาพนั้นในรูปแบบไฟล์ ดิจิตอลเท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำากว่า 1600 pixels ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff

3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูงและต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้  หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์

5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้  คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้น

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่ สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ าหนักของภาพและการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด และบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์  รวมทั้งสื่อ และสารสนเทศทุกประเภท
 • ไฟล์ภาพทุกภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสิทธิในการใช้ประโยชน์  และเผยแพร่
 • ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
 •  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

วิธีการส่งภาพ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ MFU Photocontest 2013
1. ส่งด้วยตนเอง : ณ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ส่งทางไปรษณีย์
3. ส่งไฟล์ภาพทางอีเมล์ : pr@mfu.ac.th

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด