Sunday, October 19, 2014

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ยานยนต์"


ประกวดภาพถ่าย
  
หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ยานยนต์" 

ประกวดภาพถ่าย, มนต์เสน่ห์ยานยนต์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
         ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศ และอายุ

รายละเอียดผลงาน
         1. หัวข้อการประกวด “มนต์เสน่ห์ยานยนต์”
         2. ประเภทการประกวดได้แก่ ประเภทมืออาชีพ (DSLR และ MIRRORLESS)
         3. รูปแบบไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดขั้นต่ํา 2,000 Pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
         4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ และผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
         5. จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ภาพ
         6. ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 31 เท่านั้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
         1. ถ่ายภาพตามหัวข้อ “มนต์เสน่ห์ยานยนต์” ด้วยกล้องดิจิตอล DSLR และ MIRRORLESS ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
         2. ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
           วิธีที่ 1 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th โดยเลือกประเภทที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมลงทะเบียน และเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
           วิธีที่ 2 ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG) มาที่ photocontest@motorexpo.co.th โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์ และรายละเอียดอื่นที่กําหนด
         3. เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม

กําหนดการ
          - กําหนดส่งภาพเข้าประกวด : วันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558
          - คัดเลือกและตัดสินผลงาน : คัดเลือกและตัดสินผลงาน: วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          - ประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ภายในงานมหกรรมยานยนต์ และเว็บไซต์ www.motorexpo.co.th

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
          - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น EOS 7D MARK II (Body) รวมมูลค่า 67,900 บาท
          - รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 700HS รวมมูลค่า 11,540 บาท
          - รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON รุ่น POWERSHOT SX 600HS รวมมูลค่า 8,390 บาท
          - รางวัล POPULAR VOTE ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมพริ้นเตอร์ CANON รุ่น SELPHY CP910 มูลค่า 4,510 บาท และ กระดาษอัดรูป KP108IN มูลค่า 995 บาท อย่างละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 5,505 บาท
          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร พร้อมได้รับสิทธิ์สมาชิก นิตยสาร “ฟอร์มูลา” เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 7 รางวัล
************************************************************************************************************* โชคชั้นที่ 2
         ผู้ร่วมส่งภาพประกวดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี ดังต่อไปนี้
          รางวัลที่ 1 AMPLIFIERS ยี่ห้อ ROCKFORD FOSGATE รุ่น PUNCH 45 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,000 บาท
          รางวัลที่ 2 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M10 ขนาด 10.2 นิ้ว มูลค่า 17,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
          รางวัลที่ 3 จอ TFT MONITOR ติดเพดานรถยนต์ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CM 7000 ขนาด 7 นิ้ว มูลค่า 8,000 บาท จํานวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท
          รางวัลที่ 4 น้ำมันเครื่อง ปตท. PERFORMA RACING SAE 5W-50 API SN/CF ขนาด 4.0 ลิตร มูลค่า 1,350 บาท จํานวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 5,400 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม
          1. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดงาน ฯ
          2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ฯ มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
          3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
          4. ผู้จัดงาน ฯ จะจับสลากสําหรับ รางวัลผู้โชคดีในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
          5. ผู้จัดงาน ฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ที่ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ที่โชคดีจากการจับรางวัล เพื่อติดต่อให้มารับรางวัลและลงประกาศรายชื่อในนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS ฉบับประจําเดือนเมษายน 2558
          6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ฯ ภายในกําหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ผู้จัดงาน ฯ ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
          7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
          8. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จํากัด ไม่มีสิทธิ์ในการประกวดและชิงโชคครั้งนี้
          9. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

Saturday, October 18, 2014

ประกวดภาพถ่ายโครงการ หัวข้อ "LONG LIVE OUR BELOVED KING"


ประกวดภาพถ่าย
  
หัวข้อ "LONG LIVE OUR BELOVED KING" 

ประกวดภาพถ่าย, วันพ่อแห่งชาติ, Long Live Our Beloved King
        เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล 5 ธันวาฯ มหาราช BAREFOOT magazine ร่วมกับแฟนเพจสหภาพ(เฉพาะกิจ)ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งภาพถ่ายความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทั่วประเทศในหัวข้อ “LONG LIVE OUR BELOVED KING” ในหลวง…ในใจฉัน โดยแบ่งหมวดการส่งภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกเป็น 5 หมวด ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย ดังต่อไปนี้
         1. ภาคเหนือ
         2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         3. ภาคกลาง
         4. ภาคตะวันออก
         5. ภาคใต้

ภาพที่ต้องการ
         1. ต้องมีองค์ประกอบสื่อถึงแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน หรือใช้คำอธิบายผ่านคำบรรยายภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวด
         2. ไม่จำกัดประเภทกล้องที่ใช้...จะฟิล์ม ดิจิตอล หรือมือถือก็ได้ทั้งนั้น
         3. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง
         4. ภาพที่ถูกใจผู้จัดทำมากที่สุด จำนวน 87 ภาพ (ตามจำนวนพระชนมพรรษา) จะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร BAREFOOT ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2557

กติกาการส่งภาพ
        ***(สำคัญมาก...กรุณาอ่านให้ครบทั้ง 7 ข้อ!) โพสต์ภาพลงในเพจ สหภาพ และจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
         1. CATEGORY: ระบุหมวดของภาพตามภูมิภาคที่กำหนด (อ้างอิงตาม http://thai.tourismthailand.org/)
         2. TITLE: ตั้งชื่อภาพ
         3. CAPTION: เขียนคำอธิบายสั้น ๆ บอกให้รู้ว่า ในหลวงทรงอยู่ในใจฉันมากขนาดไหน ความยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร (เป็นภาษาถิ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**)
         4. LOCATION: บอกชื่อสถานที่และจังหวัดที่ถ่ายภาพ
         5. BY: ชื่อ-นามสกุลผู้ถ่าย
         6. HASHTAG: ติดแฮชแท็ก #longliveourbelovedking #barefootmag #สหภาพ
         7. ส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่อีเมล longliveourbelovedking@gmail.com
ระยะเวลาในการส่งภาพ
         วันศุกร์ที่ 10 - ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

รางวัลตอบแทน
          - ภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นปกนิตยสาร: จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ เส้นทางใดก็ได้ (เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือขอนแก่น) จำนวน 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยสมายล์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaismileair.com
          - ภาพชนะเลิศในแต่ละหมวด: จะได้รับกระเป๋าเป้ Lowe Alpine รุ่น Lightflite 25 หมวดละ 1 ใบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://lowealpine.com/lightflite-25
          - ภาพที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารทั้ง 87 ภาพ: จะได้รับนิตยสารฉบับพิเศษฟรี ส่งตรงถึงบ้านคนละ 1 ฉบับ

Friday, October 17, 2014

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "FRANCE in my memory"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "FRANCE in my memory" 

ประกวดภาพถ่าย, France In my memory
ผู้จัดงาน
         - สมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française  Thailande)
         - สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทของภาพถ่ายภาพถ่าย
        เปิดรับภาพถ่ายดิจิตอลสี หรือ ขาวดำ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องบันทึกอยู่ในแบบ JPEG เท่านั้น มีขนาดภาพด้านกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวนอน) หรือ มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 พิกเซล (ในกรณีเป็นภาพแนวตั้ง)

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
        ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยพนักงานและครอบครัวของพนักงานของสมาคมฝรั่งเศสและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ภาพที่ส่งเข้าประกวด
       การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความทรงจำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น ผู้คน สถานที่ต่างๆ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
         - ภาพทุกภาพจะต้องส่งผ่านทาง www.rpst.or.th โดยผู้ส่งภาพจะต้องสร้างบัญชีส่วนตัว กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ชื่นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ email address เป็นต้น
         - ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์หรือ Email จะถูกตัดออกจากการประกวดโดยอัตโนมัติ

กำหนดการ
       ระบบจะเปิดให้ส่งภาพผ่านทางเว็บไซท์ ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามเวลาประเทศไทย และสามารถส่งภาพได้ถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รางวัลผู้ชนะการประกวด
         1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
         2. รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล  ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท
***โดยภาพถ่ายที่ผ่านเข้รอบสุดท้าย จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการที่ CAFÉ 1912 และ จัดพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กติกาการประกวด
         1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งภาพในนามของผู้อื่น
         2. ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินท่านละ 10 ภาพ โดยแต่ละภาพต้องระบุสถานที่และปีที่บันทึกภาพด้วย ภาพใดที่ขาดช้อมูลดังกล่างจะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดโดยอัตโนมัติ
         3. เปิดรับเฉพาะภาพที่ส่งทางเวบไซท์เท่านั้น ไม่รับภาพที่พิมพ์แล้วหรือฟิล์ม ภาพถ่ายที่ส่งไม่จำกัดว่าจะต้องบันทึกด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ภาพจากโทรศัพท์มือถือ TABLET หรือภาพที่แสกนจากฟิล์มเนกาทีฟหรือฟิล์มสไลด์ สามารถส่งเข้าประกวดได้
         4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพได้แต่ต้องไม่ผิดไปจากสภาพความเป็นจริง การปรับความสว่าง ความสดของสี การลบฝุ่น การครอปภาพ หรือ การปรับแต่งโทนภาพ สามารถทำได้ แต่การนำส่วนต่างๆของภาพหลายภาพมาประกอบในภาพ และการใส่กรอบหรือกราฟฟิคต่างๆ ไม่สามารถทำได้ หากมีข้อสงสัยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูไฟล์ภาพต้นฉบับ (RAW FILE) ภามที่ไม่สามารถชี้แจงหรือทำผิดกติกาข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
         5. ภาพถ่ายที่มีสัญญาผูกพันธ์กับบริษัทขายภาพต่างๆ หรือ กับบริษัทองค์กรณ์หรือบุคคลใดก็ตาม ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้
         6. ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดยังเป็นของผู้ถ่ายภาพโดยสมบูรณ์ หากด้วยการส่งภาพเข้าประกวดถือเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ให้ผู้จัดงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานนำไปจัดพิมพ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและพิมพ์ในสูจิบัตรการประกวด โดยผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการใช้งานดังกล่าว โดยการนำภาพไปใช้งานจะมีเครดิตผู้ถ่ายภาพทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ rpst.info@gmail.com

Thursday, October 16, 2014

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ ๒"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ ๒" 

ประกวดภาพถ่าย, ชลประทาน
ความเป็นมาของโครงการ
        กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ํา การบริหาร จัดการน้ํา ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 112 ปี ของการดําเนินงาน กรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาภารกิจเหล่านี้ให้ทั่วถึง และต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยัง พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
       ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของการ ดําเนินงานในโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมุ่งหวังให้ผลที่ได้นํามาซึ่ง ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในอนาคต กรมชลประทานจึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายงาน ชลประทาน ปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ถ่ายภาพความสวยงาม เก็บภาพความประทับใจ ส่งเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้ งานชลประทาน
        2.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของงานชลประทานให้เกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไป
       
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร : ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเพศและวัย
 
ประเภทของการประกวด
        1. ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
        2. ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ํา เป็นต้น 
        3. ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือความสขุ ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําชลประทาน

ประเภทของรางวัล 
        1. รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ 
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท  
        2. รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ 
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท   
        3. รางวัลประเภท วิถีชีวิตกับชลประทาน
                - รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน     เงินรางวัล  50,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  25,000 บาท
                - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล)     พร้อมเกียรติบัตร               เงินรางวัล  5,000  บาท   
        4. รางวัล Unseen ชลประทาน          พร้อมเกัยรติบัตร               เงินรางวัล  20,000 บาท
            ***เป็นรางวัลพิเศษที่คัดเลือกภาพจากประเภท 1-3 เป็นภาพถ่ายงานชลประทานในมุมมองที่แปลก ไม่เคยมีใครถ่ายไว้ ไม่ซ้ำใคร เป็นภาพที่มีความโดดเด่น สะดุดตาเมื่อพบเห็น

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
        1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด 12 x 18 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่น ฟิวเจอร์บอร์ด สีดํา ขนาด 16 x 22 นิ้ว นําใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ติดด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด (ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน) 
        2. บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุช่ือ-นามสกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดีรอม
         3. ภาพท่ีส่งเข้าประกวด เป็นภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ํากว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่าน้ัน
         4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวน โดยต้องตั้งชื่อภาพ เขียนรายละเอียดสถานที่ถ่ายภาพ (อาทิ ชื่อโครงการชลประทาน อําเภอ จังหวัด) และความประทับใจสั้นๆ
         5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น ธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง 
        6. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นําผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/ เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจาก การประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
        7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสทิ ธิ์ของบุคคลอื่น 
        8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆท้ังสิ้น
         9. ขอสงวนสิทธิ์ส่งแผ่นซีดีรอม และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทานสามารถ นําผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของกรมชลประทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาต จาก เจ้าของผลงาน 
        10. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทภาพถ่าย
 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการส่ือความหมายตามหัวข้อของการประกวด เป็นเกณฑ์ในการ ตัดสิน ดังนี้
        1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
        2. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) 7.3 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 7.4 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 7.5 ความหมายของภาพและแนวคิด
 

ประกาศผลการตัดสิน
        ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์www.rid.go.th ภายในวันที่26พฤศจิกายน2557 และ จะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ กรมชลประทาน ถนน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 

กําหนดการส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2557
        1. ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันทปี่ ระทับ ตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )
ส่งที่: “กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทานเลขที่ 811 ถนนสามเสนแขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่ายชลประทาน’57”
        2. ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
ส่งที่: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อาคารอํานวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (www.rid.go.th) หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่โทร 02-243-6974 ,02-241-0965

ประกวดภาพถ่าย โครงการ "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558"


ประกวดภาพถ่าย โครงการ  "พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558" 

ประกวดภาพถ่าย, พิศเจริญเอกรงค์
ความเป็นมาของโครงการ
        สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งภาพประกวดในโครงการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ในชื่อโครงการ “พิศเจริญเอกรงค์ ประจำปี 2558″
        โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยในการจัดการประกวดในปีแรก ยังมีความสับสนในการสมัครและการส่งภาพ ดังนั้นผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้ กรุณาอ่านกติการายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อน เพื่อป้องกันการโดนตัดสิทธิ์ในการประกวด
        การจัดประกวดภาพถ่ายโครงการนี้ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่ วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึง 3 สมัย และยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของสมาคมจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ รังสรรค์ ตันติวงศ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการ ประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ขึ้น เป็นการประกวดประจำ ปี โดยมุ่งเน้นภาพถ่ายเอกรงค์ในแนว “พิศเจริญ” (Pictorial) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่รักการถ่ายภาพในแนวทางนี้ ให้มี เวทีประกวดเป็นการเฉพาะ โดยในการประกวดจะมีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียงรางวัล เดียวเพื่อให้ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นภาพสุดยอดของภาพ “พิศเจริญ” ประจำปีอัน จะเป็นเกียรติยศสูงยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คง ไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นความโปร่งใส ยุติธรรมในการตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวด “ พิศเจริญเอกรงค์” จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้ กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำ ฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และเปิดกว้างให้ไม่มีการกำหนด อายุของภาพในการประกวดครั้งนี้
 2. ต้องเป็นภาพ เอกรงค์ เท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2500 pixels (Pixel Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว (Document Dimensions) ที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 220 ppi (หมายถึงขนาดใหญ่กว่าได้ และความละเอียดสูงกว่าที่กำหนดได้) ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้าม เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 3. สามารถตกแต่งภาพได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้า ประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การ รับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ- นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่าย ภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หาก ภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มา ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของ สมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายใน องค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การ เปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาว ดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่ เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะ กรรมการตัดสิน
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มี สิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดง ในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่ง พิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยัง คงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้น งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อ เจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ (ข้อนี้จะปรับเปลี่ยนตามข้อความ Edition ของภาพ)
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด ไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนา ทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการ อำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งภาพ :  
เปิดรับภาพทางเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น.
เปิดรับภาพที่ห้องสมาคม ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 18.00 น.

วิธีการส่งภาพ มี 2 ช่องทาง
        1. การส่งภาพผ่าน Web
            ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียน สมัครที่ www.rpst.or.th โดยผู้สมัครสามารถสร้างหน้า page เป็นของตัวเอง โดยทุกท่านจะได้ รับ Username และ Passwordพร้อมรายละเอียดวิธีการ Upload ภาพ ซึ่งผู้เข้า ประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวัน สิ้นสุดการส่งภาพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ผู้ที่สมัครใหม่กรุณารอ 48 ชั่วโมงหลังจากสมัคร หลังจากนั้นสามารถเข้าระบบได้เลยโดยไม่ต้องรอ) สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเว็บของสมาคมเรียบร้อยแล้วสามารถส่งภาพได้เลยโดย ทำการ login ด้วย Username ขอตัวท่านเอง
        2. การส่งภาพด้วยตนเองที่ห้องสมาคมฯ
               - ส่งไฟล์ด้วย Flash Drive เท่านั้น
               - แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
               - มีค่าใช้จ่ายในการส่งภาพเข้าประกวด 100 บาทต่อภาพ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        คุณกิตติยา เชื้อทอง
       โทร. 091-115-7585 เวลา 13.00 – 18.00 น.
        หรือส่ง email มาที่ rpst.info@gmail.com

รางวัล :
       รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Wednesday, October 15, 2014

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุขภาพโลก"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุขภาพโลก" 

ประกวดภาพถ่าย, สุขภาพโลก, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคุณสมบัติผุ้สมัคร :
นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ :
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประกาศผลการตัดสิน
 - รางวัลชนะเลิศระดับโลก
        15 พฤษจิกายน 2557
 - รางวัลขวัญใจมหาชน
      31 มกราคม 2558 

การประกาศผลการตัดสิน :
        - ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับโลกในวันที่ 15 พฤศจิกายน www.pmaconference.mahidol.ac.th 
        - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยจะได้รับแจ้งเพื่อมารับรางวัลและเข้าร่วมรับรางวัลในงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2558
        - ผลการตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนจะทำการตัดสินโดยผู้เข้าร่วมประชุมภายในงานการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2558 และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2558
 
รางวัล :
การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภทดังนี้
        - รางวัลชนะเลิศระดับโลก รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล
                รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 700 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 600 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลชมเชย เงินรางวัล 300 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)   
        - รางวัลประทับใจระดับโลก รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล
                รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1000 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 700 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
                รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
***ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด

ข้อกำหนดในการจัดส่งผลงานจริง
1. กรอกรายลัดเอียดใบสมัครในแบบฟอร์มที่กำหนด
2. จัดส่งผลงานจริงในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพที่สแกนจากฟิล์มเท่านั้นโดยบันทึกลงในแผ่น CD
2.  หรือส่งผลงานพร้อมแรบใบสมัครผ่านทางอีเมล์ pmaworldartcontest@gmail.com

ที่อยู่ในการติดต่อส่งผลงานในรอบตัดสิน
PMAC 2015 World Art & Photo Contest
สำนักงานเลขานุการการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

Tuesday, October 14, 2014

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  

"มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓" 


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการ คมุ้ครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสปี พระราชสมภพครบรอบ ๖๐ พรรษา และในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสําคัญด้านการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพของโลก
๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของร่วมกันของคนไทย ทมี่ีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามในเชิงศิลป์ของพืชวงศ์ขิง-ข่า ((Zingiberaceae) ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ


กลุ่มเป้าหมาย
        ๑. นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
        ๒. นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในการถ่ายภาพ  
        (หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทย)

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

หลักฐานการสมัคร
        ๑. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้ ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง )
        ๒. สําเนาบัตรประชาชน
        ๓. สําเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรนักเรียน

รางวัล :
        ๑. รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงิน
รางวัล ๑๐๐,๐๐๐บาทจํานวน๑รางวัล
        ๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรตคิุณ
        ๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ เกียรตคิุณ
        ๔.รางวัลชมเชยจํานวน๒๐รางวัลรางวัลละ๒,๐๐๐บาทพร้อมใบประกาศเกียรตคิุณ

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
        ๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความงดงาม ประโยชน์ ตามธรรมชาติ หรือจัดแต่ง ของพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ในมิติใดๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ มิติ ได้แก่ 
                    ๑) อาหารและ เครื่องเทศ 
                    ๒) ยาและสมุนไพร 
                    ๓) ไม้ประดับและไม้ตัดดอก 
                    ๔) วัฒนธรรมและความเชื่อ 
                    ๕) พืชป่าและนิเวศ ตามธรรมชาติ
            ตัวอย่างพืชในมิติต่างๆ
                    (๑) อาหารและเครื่องเทศ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น ตูบหมูบ หน่อกะลา เร่วหอม จี๋กุ๊ก ดาหลา กระวานไทย-เทศ ดอกกระเจียว ดอกอาว กระทือ หลาว ฯลฯ
                    (๒) ยาและสมุนไพร ไพล ขิง ข่า ว่านชักมดลูก ขมิ้น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย กระชายดํา ฯลฯ
                    (๓) ไม้ประดับและไม้ตัดดอก ดอกไม้กลุ่มปทุมมาและกระเจียว ดอกเข้าพรรษา ดอกดาหลา ข่า-ขิงแดง มหาหงส์ ไม้ลูกผสมต่างๆ ฯลฯ
                    (๔) วัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น ความเชื่อด้านเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี ฯลฯ ผ่าน ชนิดว่านต่างๆ เช่น ว่านนกคุ้ม ว่านเพชรม้า มหาอุดม สาลิกาลิ้นทอง ว่านสาวหลง ว่านเหลือง ฯลฯ ด้าน วัฒนธรรมเช่นตักบาตรดอกไม้(ดอกเข้าพรรษา)สระบุรี ฯลฯ
                    (๕) พืชป่าและนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งกระเจียว-ป่าหินงาม ทุ่งเปราะภู ดาหลาป่า เปราะป่า ตาเหิน มหาหงส์ป่า ขิงป่า ข่าป่า เร่วป่า ปุด ปุดเขย่ง สางเขียว ขิง-ข่าหายาก ฯลฯ
                    * หมายเหตุ ชื่อไทยของพืชที่กล่าวในข้างต้น อาจไปพ้องกับชื่อพืชกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ดังนั้นทางคณะกรรมการจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะภาพของพืชวงศ์ขิง-ข่าเท่านั้น
        ๒. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว ตดิ ภาพลงบนแผ่นฟวิ เจอร์บอร์ด สีดํา เท่านั้น และเว้นขอบด้านละ ๒ นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (สามารถดาวน์โหลด ได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ
        ๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องดูเป็นธรรมชาติ สามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้แต่ต้องไม่เกินจาก ความเป็นจริง ขนาดไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย ๑๐ ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
        ๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (หากมี) ให้ชัดเจน
        ๕. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๑๐ ภาพ โดยส่ง ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี โดยบันทึกภาพ ๑ แผ่นซีดีต่อ ๑ ภาพ
        ๖. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้า ประกวดด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ รวมทั้งจะเรียกรางวัลคืนหากพบในภายหลัง

        ๗. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และมีสิทธิ์คัดเลือก ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสาร สิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่ง เข้าร่วมประกวด
        ๘. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์ กําหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
        ๑. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.๐๐ น.)
        ๒. ส่งด้วยตนเองได้ที่ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary Photography Foundation of Thailand) ชั้น 3 (ติดธนาคารกรุงเทพฯ) ศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ สี่แยก อ.ส.ม.ท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๑๘.๐๐ น.)
        ๓.ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า“โครงการประกวดภาพถ่ายขิง-ข่าโลก” ส่งถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ หมู่ ๙ (ตู้ ป.ณ.๗) ตำบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตัดสินผลงานภาพถ่าย

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary Photography Foundation of Thailand) 

ประกาศผลการตัดสิน 
 ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์: http://www.qsbg.org

พิธีมอบรางวัล
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจัดแสดงภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ) “พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ – ขิง-ข่า เพื่อชีวิต และงานมหกรรมขิง-ข่า ครั้งที่ ๑” ในระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐) หรือเข้าดูรายละเอียดได้ทางเวบ็ไซต์:http://www.qsbg.org

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Season Change @ Khaoyai ตอน เปิดเลนส์ ท้าฝน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  

"Season Change @ Khaoyai ตอน เปิดเลนส์ ท้าฝน" 

ประกวดภาพถ่าย, เขาใหญ่คุณสมบัติ : ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย

ระยะเวลาการส่งภาพ : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2557

ประเภทภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด : 
1.  ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม 
2.  ประเภท Smart Phone หรือ Tablet  

ประเภทภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด : 
1.  การถ่ายทอดแนวคิดและการสื่อความหมาย Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”
2.  ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
3.  เป็นภาพที่ได้มาโดยไม่เป็นการสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า
4.  ถ่ายเอง โดยมิได้ทำซ้ำ หรือนำภาพของบุคคลอื่นมา มีต้นฉบับอย่างชัดเจน

รางวัล :
ประเภทที่ 1: กล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม
        - รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

ประเภทที่ 2: Smart Phone หรือ Tablet
        - รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ
        - รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รูปแบบของไฟล์ภาพ

1.  ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม
        -  เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากฟิล์ม
        -  ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดสูง มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบ .JPEG หรือ .TIFF ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ และห้ามเว้นขอบภาพไว้เป็นสีใดๆ
        -  ภาพดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ และต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

2.  ประเภท Smart Phone หรือ Tablet
        -  เป็นภาพที่ถ่ายด้วย Smart Phone หรือ Tablet
        -  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ

ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด
        -  ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”
        -  ต้องระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราว หรือเหตุการณ์ความประทับใจ 4–5 บรรทัด ลงในใบสมัคร หรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน
        -  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และก่อนจะถึงเขาใหญ่ (สถานประกอบการรอบๆ เขาใหญ่ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)และถ่ายในช่วงระยะเวลาระหว่าง  30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2557
        -  ระยะเวลาในการส่งใบสมัครและภาพประกวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม  2557
        -  บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพจำนวน  6  ภาพ (3+2+1)
                    3 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                    2 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายก่อนจะถึงเขาใหญ่ (สถานที่รอบๆ เขาใหญ่ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)
                   1 ภาพ ต้องเป็นภาพของผู้ส่งภาพประกวดที่ถ่ายร่วมกับป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
        -  ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เวปไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
        -  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกันและเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
        -  ภาพที่ส่งเข้าประกวด คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิด
        -  ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ยกเว้นกรณีที่มีการนำภาพไปใช้เชิงธุรกิจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ 3% ของมูลค่างาน
        -  ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท
        -  ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ ก่อนจะถึงเขาใหญ่) ในสถานประกอบการรอบๆ เขาใหญ่ ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)
        -  ในการถ่ายภาพ ห้ามมีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ หรืออื่นใด เพื่อการถ่ายภาพ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางด หรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที
        -  ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
        -  เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่อง นิตยสาร K MAGAZINE และคณะกรรมการในโครงการจัดประกวดถ่ายภาพฯ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
        -  การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาข้างต้น

การส่งภาพเข้าประกวด
1.  ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 2 วิธีคือ
        -  Upload ไฟล์ภาพผ่านทางเวปไซต์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียด ลงในแบบฟอร์ม ในเวปไซต์ kmazthailand.com
        -  ทางไปรษณีย์ โดยเขียนรายละเอียดลงในใบสมัคร หรือไฟล์ข้อมูล แนบพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลงแผ่น CD / DVD ส่งมายัง K MAGAZINE ตู้ ปณ.15 ปณ. จอมสุรางค์ 30001

2.  ประเภท Smart Phone หรือ Tablet
        -  โพสต์ภาพถ่ายในหน้า Wall ของ facebook.com/seasonchangeatkhaoyai พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ และระบุชื่อ-นามสกุล

เผยแพร่ : http://thailandphotocontest.blogspot.com/

ยังมีหัวข้ออื่นอีกครับ เข้าไปดูได้ที่ หัวข้อการประกวดภาพถ่ายทั้งหมด